preloader
Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725
June 3, 2019

Xây dựng kênh – Thương hiệu cá nhân

Tại sao cần một quy trình xây dựng thương hiệu cá nhân đơn giản?

Task

Xây dựng thương hiệu cá nhân không chỉ giúp bạn gia tăng lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh mà còn giúp thu hút thêm lượng người theo dõi và khách hàng cho các Cá nhân và Chủ doanh nghiệp

  • Strategy

    Chủ doanh nghiệp, IDOL LIVE STREAM

  • Client

    Nhân hiệu

Let’s collaborate

Got a project?

We’re a team of creatives who are excited about unique ideas and help fin-tech companies to create amazing identity by crafting top-notch UI/UX.

We use cookies to give you the best experience.